Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku

Dane: deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Buku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowe Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 • - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,
 • - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),
 • - brak responsywności,
 • - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marietta Jurgas.
 • E-mail: sekretariat@opsbuk.pl
 • Telefon: 618940220

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Adres: Ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
 • E-mail: sekretariat@opsbuk.pl
 • Telefon: 618940220

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul.
Ratuszowej i od ul. Poznańskiej. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach
- w podwórku do wejścia od ul. Ratuszowej znajduje się podjazd dla wózków.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani platformy dla wózków.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie przy wejściu od ul.
Ratuszowej.
Przed budynkiem
nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do tłumaczenia z języka migowego
nie został przeszkolony żaden pracownik Ośrodka

 
Przeczytaj również
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Buku

drukuj pobierz pdf    

wstecz